مجلس بحرین قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن هر شهروندی که به جریان های سیاسی منحل شده به وسیله دولت بحرین، گرایش داشته باشند حق مشارکت در انتخابات پارلمانی را ندارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از  شبکه خبری اللؤلؤه، نمایندگان مجلس بحرین با قانون جدیدی اعلام موافقت کردند که طبق آن هر شخصی که گرایشی به جمعیت های سیاسی منحل شده توسط رژیم آل‌خلیفه داشته و یا زمانی عضو آنها بوده است، حق نامزد شدن در انتخابات مجلس و شوراهای شهر را نخواهد داشت.

این در حالیست که دیوان عالی بحرین روز گذشته تجدید نظر در حکم انحلال جمعیت «ملی-اسلامی الوفاق» را وارد ندانسته و رای به انحلال آن داد. الوفاق بیش از ۷۰ هزار عضو رسمی در بحرین داشته و در سال ۲۰۱۰ نیز نامزدهای آن که همگی در انتخابات مجلس رای آورده بودند ۶۴% کل آرا مردم را به خود اختصاص دادند. نمایندگان الوفاق سال ۲۰۱۱ در اعتراض به هجوم مسلحانه ارتش بحرین با حمایت و همراهی امارات و عربستان به تجمع مسالمت آمیز مردم در میدان اللؤلؤه منامه، بطور دسته جمعی از مجلس بحرین استعفا دادند.

از دیگر جمعیت های سیاسی منحل شده می توان به جمعیت «وعد» اشاره کرد که به همراهی الوفاق و دیگر جمعیت های معارض مانند الوحدوی و الاخاء و غیره از سال ۲۰۱۱ تا کنون انتخابات مجلس بحرین را تحریم نموده اند.

این تحریم باعث کاهش چشمگیر حضور مردم در انتخابات شده به نحوی که مجلس حال حاضر بحرین مورد استهزا و تمسخر قرار گرفته ست چرا که نامزدها با تعداد آرا بسیار پایین وارد مجلس شده و تعداد رای کسب شده توسط برخی از ۱۵۰ رای تجاوز ننموده است.

تنها با درنظرگرفتن تعداد اعضای رسمی جمعیت های سیاسی منحل شده در بحرین میتوان نتیجه گرفت ابلاغ و اجرایی شدن قانون فوق الذکر بدین معنا خواهد بود که بیش از ۷۰ هزار بحرینی حق نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای شهر بحرین را نخواهند داشت.