ترکیه مناطق مسکونی نزدیک به محل استقرار نیروهای مردمی مورد حمایت ارتش سوریه در شهر عفرین را مورد هدف قرار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سانا، ترکیه مناطق استقرار نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه را که امروز وارد شهر عفرین شده اند را مورد هدف قرار داد.

خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه که در عفرین مستقر شده است گفت : ترکیه مناطق مسکونی نزدیک به محل استقرار نیروهای مردمی سوری را هدف قرار داده اند.

پیشتر نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه برای حمایت از نیروهای مدافع خلق کُردی برای دفاع از شهر عفرین در برابر تجاوز ترکیه وارد این شهر شده بودند.