یکی از کارکنان سفارت ترکیه در روسیه از دریافت پاکتی خبر داد که محتوی یک پودر سفیدرنگ مشکوک بود!

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، یکی از کارکنان سفارت ترکیه در روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که این سفارتخانه پاکتی حاوی یک پودر سفیدرنگ مشکوک دریافت کرده است.

این کارمند سفارت ترکیه که بنا به محدودیتهای مقرر خواست نامش فاش نشود؛ به خبرگزاری آناتولی گفت که طبق آزمایشهای انجام شده این پودر سفید ماده ای خطرناک و سمی نبود.

طبق گفته برخی مقامات امنیتی، از هفته گذشته تاکنون ۱۲ سفارتخانه در شهر مسکو گزارش داده اند که پاکتهایی محتوی یک پودر سفید دریافت کرده اند.

بنابر نتایج آزمایشها، در هیچ یک از این پاکتها مواد سمی کشف نشده است.