گروه های فلسطینی ضمن اعلام اعتصاب سراسری در تمامی استان های نوار غزه، نسبت به انفجار اوضاع در این منطقه در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی شدیدا هشدار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروه های فلسطینی در کنفرانسی خبری تاکید کردند که غزه همچون انباری باروت است که هر لحظه ممکن است منفجر شود.

این گروه ها از تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت رامی حمد الله نخست وزیر دولت وفاق ملی خواستند به وظایف و مسئولیت های خود در قبال نوار غزه طبق توافق آشتی ملی در قاهره عمل کنند.

گروه های فلسطینی همچنین خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل و ارائه کمک های بشردوستانه به ساکنان تحت محاصره نوار غزه شدند و از دولت مصر خواستند گذرگاه زمینی رفح را به منظور ورود کمک های بشردوستانه به این منطقه بازگشایی کند.

گروه ها و جریان های ملی و اسلامی فلسطین خواستار اقدام فوری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای نجات غزه شدند.