صندوق جهانی پول اعلام کرده است به خاطر عدم رعایت تعهدات از سوی دولت موزامبیک کمک های مالی خود را به این کشور قطع خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق جهانی پول به خاطر اقدام غیرقانونی دولت موزامبیک طرح کمک مالی خود را به این کشور به حالت تعلیق درآورد.

صندوق جهانی پول اعلام کرد: دولت موزامبیک یک میلیارد دلار بدهی خود را به این صندوق نپرداخته است و می گوید هیچ بدهی به صندوق جهانی پول ندارد.

«آنتونی سایه» رئیس دپارتمان آفریقایی صندوق جهانی پول گفت: بدهی های موزامبیک به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که دولت موزامبیک این قضیه را تکذیب می کند.

وی گفت: تا زمانی که موزامبیک به تعهداتش در بازپرداخت بدهی های قبلی عمل نکند از پرداخت کمک های مالی بیشتر به این کشور خودداری خواهد کرد.

صندوق جهانی پول اعزام کارشناسان خود را که قرار بود اواخر این هفته به موزامبیک سفر کنند لغو کرده است. صندوق جهانی کمک ۲۸۳ میلیون دلاری به موزامبیک را وعده داده بود.

در ماه دسامبر این صندوق مبلغی معادل ۱۱۷ میلیون دلار به دولت موزامبیک کمک کرده بود.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ صندوق جهانی پول کمک های مالی خود را به کشور آفریقایی مالی به خاطر خرید هواپیمای ۴۰میلیون دلاری اختصاصی رئیس جمهور این کشور قطع کرد.

مسئولان صندوق جهانی می گویند کمک های اختصاص یافته به کشورهای آفریقایی برای خروج از بحران غذایی این کشورها است.