پیروزی در رقابت درون حزبی ایالت نیویورک رویای ترامپ و هیلاری را برای مصاف با یکدیگر در انتخابات نهایی ریاست جمهوری آمریکا که در ۸ نوامبر برگزار می شود، به حقیقت نزدیکتر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، انتخابات مقدماتی ایالت سرنوشت ساز «نیویورک» که برای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به طور همزمان در روز سه شنبه انجام گرفت، بار دیگر توانمندی «دونالد ترامپ» و «هیلاری کلینتون» را به عنوان دو نامزد اصلی جناح راست و چپ به رخ کشید.

با شمارش ۹۳ درصد از آراء، ترامپ به راحتی «تد کروز» و «جان کیسیک» دیگر رقبای جمهوریخواه خود را پشت سر گذاشت و تا این جای کار با کسب ۸۴ هیات انتخاباتی از مجموع ۹۵ هیات انتخاباتی نیویورک فاصله خود را با ۱۲۳۷ هیات انتخاباتی مورد نیاز برای تبدیل شدن به نامزد اصلی حزب جمهوریخواه در انتخابات نهایی ۸ نوامبر بسیار کمتر از قبل کرد.

چنانچه مجموع آراء اکتسابی ترامپ در هر یک از حوزه های سیاسی و در نهایت کل ایالت از ۵۰ درصد بیشتر شود، همه ۹۵ هیات انتخاباتی نیویورک از آن ترامپ خواهد شد.

ناگفته نماند که ترامپ در حالی به میدان رقابت حساس ایالت نیویورک گام گذاشت که از حمایت ۷۶۵ هیات انتخاباتی از مجموع ۱۲۳۷ هیات لازم برای نامزدی نهایی حزب برخوردار بود حال آنکه این رقم برای کروز ۵۵۹ رای بود.

از سوی دیگر در جبهه رقیب، با شمارش ۹۳ درصد آراء، هیلاری توانست به راحتی از سد «برنی ساندرز» رقیب سوسیال دموکرات خود بگذرد و ۱۲۹ هیات انتخاباتی از مجموع ۲۴۷ هیات انتخاباتی را که نیویورک به حزب دموکرات تقدیم می کند، از آن خود کند.

این پیروزی می تواند برتری هیلاری را که به هنگام ورود به میدان رقابت نیویورک به تعداد ۲۲۴ هیات انتخاباتی از ساندرز پیش بود، اثبات کند. با پیروزی در این میدان و با احتساب ۵۰۰ هیات انتخاباتی ویژه ای که در کنوانسیون حزبی از آن هیلاری خواهد شد، به نظر می آید که دیگر ساندرز شانسی برای کم کردن فاصله خود با رقیب برای حصول ۲۳۸۳ هیات انتخاباتی مورد نیاز برای تبدیل شدن به نامزد نهایی دموکرات ها نداشته باشد.

پیروزی در ایالت سرنوشت ساز نیویورک راه ترامپ و هیلاری را برای اثبات برتری در رقابت های کلیدی که سه شنبه آینده در ۵ ایالت شمال شرق آمریکا برگزار خواهد شد، تا حد زیادی هموار کرد.