برخی منابع از حمله انتحاری به سفارت آمریکا در پودگوریتسا پایتخت مونته نگرو خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، برخی منابع از حمله انتحاری به سفارت آمریکا در  پودگوریتسا پایتخت مونته نگرو خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ فردی ناشناس بمبی به سوی سفارت آمریکا در پودگوریتسا پایتخت مونته نگرو انداخت و سپس خودش را منفجر کرد.

ساکنان منطقه صدای انفجار را شنیده اند.

رویترز گزارش داد: خودرو وابسته به پلیس خیابانی که سفارت آمریکا در آن قرار دارد را بسته است و آسیبی به سفارت وارد نشده است.

سفارت آمریکا به اتباع آمریکایی درباره اوضاع امنیتی در این سفارتخانه هشدار داده است که فعلا به سفارتخانه مراجعه نکنند.