یک کارشناس نجوم از رصد ستاره های دبران و خوشه پروین خبر داد و گفت: فردا شب این ستاره ها با چشم غیر مسلح قابل رصد هستند و ماه و ستاره دبران در حالت مقارنه قرار می گیرند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، علی آزادگان کارشناس نجوم در گفتگو بامهر، در خصوص مقارنه ماه و ستاره دبران گفت: جمعه چهارم اسفندماه  پس از غروب خورشید می توان رویداد مقارنه ماه و ستاره درخشان دبران را تا نیمه شب و حتی پس از آن مشاهده کرد.

وی افزود: این ستاره در ساعت ۲۲ به نزدیکترین حالت که حدود ۰.۴ درجه از ماه فاصله خواهد داشت می رسد.

این کارشناس نجوم اظهار کرد: این مقارنه علاوه بر اینکه فرصت مناسبی برای علاقمندان عکاسی از پدیده های آسمان شب مهیا می کند، برای کسانی که به صورتهای فلکی هم علاقمندند فرصت یادگیری خواهد داد.

وی با بیان اینکه ستاره دبران پرنورترین ستاره صورت فلکی ثور است، عنوان کرد: اگر در این زمان کمی به غرب ماه (سمت راست ماه) بنگریم خوشه پروین نیز قابل مشاهده خواهد بود.

به گفته آزادگان، همچنین اگر کمی به شرق ماه بنگریم می توان سه ستاره را در یک امتداد رصد کرد؛ این ۳ ستاره معرف کمربند جبار از صورت فلکی جبار است که جمعه قابل رویت است؛ این ستاره ها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده و رصد هستند.

به گزارش مهر، دبران درخشان‌ترین ستارهٔ صورت فلکی گاو است. دبران همچون ستاره های خوشه پروین در حال دور شدن از ماست و البته با سرعت بیشتری نسبت به تمام ستاره های قدر یکم آسمان از ما فرار می کند. این ستاره آنقدر سریع است که در مقایسه با سرعت دور شدن ستاره های خوشه پروین نیز، فقط سه ستاره از ۳۰۰ ستاره این خوشه نسبت به دبران از ما سریع تر دور می شوند.
ستاره خوشه پروین، نام خوشه‌ای در صورت فلکی گاو است که به «هفت خواهران» هم مشهور است.