مقامات آنکارا در اقدامی غافلگیر کننده، مانع از ورود رئیس دفتر خبرگزاری روسی اسپوتنیک به خاک ترکیه شده و وی را با اولین پرواز به کشور متبوع خود بازگرداندند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، دولت آنکارا به دنبال مسدود کردن سایت خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» از ورود «تورال کریمف» رئیس دفتر این خبرگزاری به ترکیه ممانعت کرد.

در جریان این حادثه که در فرودگاه بین الملی «آتاتورک» ترکیه رخ داد، کریمف پس از یک ساعت معطلی در گیت ورودی فرودگاه، سندی را دریافت کرد که در آن بی ذکر هیچ گونه توضیحی از وی به عنوان فردی یاد شده که حق ورود به خاک ترکیه را ندارد.

در این میان، مامورین بازرسی فرودگاه آتاتورک، علاوه بر مصادره کارت خبرنگاری و اوراق اقامت کریمف، وی را با اولین پرواز به روسیه بازگرداندند.

ناگفته نماند که وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به مسدود کردن وبسایت اسپوتنیک که در تاریخ ۱۴ ماه میلادی جاری (آوریل) اتفاق افتاد، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آنکارا از آن به عنوان یکی از نمونه های متعدد نقض حقوق بشر و آزادی از جمله آزادی بیان یاد کرد که این روزها در ترکیه امر رایجی است.