وزیر کشور پاکستان گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدار نیازمند اتخاذ سیاست مشترک جهانی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان در نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در سازمان ملل با تاکید بر اینکه پاکستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر تلاشهای فراوانی انجام داده است گفت: برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید سیاست مشترک جهانی اتخاذ شود.

وی در ادامه افزود: پاکستان از لحاظ سوق الجیشی کشوری است که در راه ترانزیت مواد مخدر در منطقه قرار گرفته است. سال گذشته پاکستان مقدار ۳۴۲ تن مواد مخدر کشف و ضبط کرده است۔

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: پاکستان به تمامیت ارضی تمام کشورهای دنیا احترام می گذارد اما در برخی کشورها استفاده از مواد مخدر قانونی است و این خود باعث افزایش درخواست استفاده از مواد مخدر می شود و به تبع آن تاثیراتی مخربی نیز بر کشورهای آسیایی خواهد گذاشت.

جودری نثار علی تاکید کرد: کنواسیون کنترل مواد مخدر سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به عنوان مرجع قانونی و اساسی عمل کند. ما امیدواریم به کشورهای قربانی مصرف مواد مخدر و نیز کشورهایی که در محل ترانزیت مواد مخدر در منطقه قرار دارند توجه بیشتری شود تا توان و ظرفیت مالی کشورهای حامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزایش یابد.

لازم به ذکر است نشست مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سازمان ملل و با شرکت وزرای کشور عضو این سازمان برگزار شد «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست شرکت داشت.