منابع سوری از ورود نیروهای مردمی سوریه به میدان اصلی شهر عفرین و ابزار شادمانی ساکنان این شهر از حضور این نیروها خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، شبکه المیادین از ورود نیروهای مردمی سوریه به شهر عفرین خبر داد.

بر اساس این گزارش این شبکه لبنانی؛ نیروهای مردمی سوریه با وجود همه تلاش های نیروهای ترکیه موفق شده اند که وارد عفرین شوند. این نیروها به میدان اصلی در مرکز این شهر رسیده اند.

از سوی دیگر سانا اعلام کرد: ساکنان عفرین در تجمعی در میدان اصلی عفرین از ورود نیروهای مردمی سوریه به این شهر ابراز شادمانی کردند.

ساکنان عفرین تاکید کردند که عفرین جزجدا نشدنی سوریه است و به نیروهای ترکیه و گروههای وابسته به آن اجازه تسلط بر این شهر داده نخواهد شد و سرنوشت متجاوزان خواری و خفت است.

شایان ذکر است که ارتش ترکیه عملیاتی موسوم به شاخه زیتون را با همراهی گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه برای تسلط بر عفرین از مدتی قبل آغاز کرده است و شماری از غیرنظامیان را به خاک و خون کشیده است.