پایتخت زامبیا به دنبال شایعه آزادی یکی از متهمین پرونده آئین قربانی انسان، صحنه وقوع یکی از شدیدترین خشونت های ناشی از بیگانه هراسی بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، بیش از ۲۵۰ نفر از مردم شهر «لوزاکا» – پایتخت زامبیا- در جریان ناآرامی حاصل از موج بیگانه هراسی در این کشور از سوی نیروهای پلیس دستگیر شدند.

به گفته پلیس، در این ماجرا دستکم ۶۲ مغازه متعلق به پناهندگان رواندایی مورد دستبرد قرار گرفت و دایره خشونت به ۹ محله فقیر نشین شهر کشیده شد.

رواندایی ها که تعداد آنها به ۶۰۰۰ نفر می رسد، بزرگترین جمعیت مهاجر زامبیا هستند که اغلب بعد از نسل کشی سال ۱۹۹۴ از کشور خود گریختند.

گفته می شود که مردم زامبیا مهاجرین رواندایی را به دست داشتن در مراسم قتل های آئینی -قربانی انسان- متهم می کنند و اصولا یکی از دلایل وقوع ناآرامی های اخیر شایعه آزادی یکی از متهمین دخیل در این نوع جنایت بوده است.

در هفته های گذشته حداقل ۷ جنازه مثله شده پیدا شده که گفته می شود صاحبان آنها از سوی مردمی به قتل رسیده اند که همراه داشتن اعضای انسان را نشانه خوش اقبالی و مایه رونق کسب و کار می دانند.