رژیم صهیونیستی در اقدامی خصمانه در راستای گسترش شهرک سازی های غیرقانونی، طرح ساخت ۳ هزار واحد مسکونی برای شهرک نشینان در قدس اشغالی را تصویب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی همچنان سیاست گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی را ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، صهیونیستها در همین راستا، اخیرا طرح تازه ای را برای گسترده تر کردن دامنه شهرک سازی ها در قدس اشغالی به تصویب رسانده اند.

بر اساس طرح مصوب شده توسط رژیم صهیونیستی، قرار است سه هزار واحد مسکونی برای شهرک نشینان در قدس اشغالی ساخته شود.

رژیم صهیونیستی با هدف تسریع روند یهودی سازی قدس اشغالی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.