جنبش أنصار الله و حزب کنگره ملی یمن پس از دریافت نامه سازمان ملل متحد در خصوص برخی مسائل موافقت خود با حضور در مذاکرات صلح کویت را اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، جنبش «أنصارالله» و حزب «کنگره ملی» یمن پس از خودداری از شرکت در مذاکرات صلح کویت به دلیل نقض آتش بس توسط رژیم سعودی، نامه ای را از سوی سازمان ملل متحد دریافت کردند.

بر اساس این گزارش، این دو جریان سیاسی یمنی اعلام کردند که سازمان ملل متحد در این نامه در خصوص برخی مسائل توضیح و در قبال برخی مسائل دیگر مربوط به یمن نیز تضمین داده است.

این دو جریان همچنین تأکید کردند: پس از با خبر شدن از محتوای نامه ارسالی از سوی سازمان ملل متحد با شرکت در مذاکرات صلح کویت موافقت شد.

أنصارالله و کنگره ملی همچنین تصریح کردند: با وجود شرکت در مذاکرات صلح کویت همچنان حق پاسخ گویی برای خود در قبال ادامه عملیات نظامی رژیم سعودی در یمن قائل هستیم.

گفتنی است، مذاکرات صلح کویت قرار بود در اوایل هفته جاری میان طرف های یمنی برگزار شود که جنبش أنصارالله و حزب کنگره ملی یمن به دلیل تداوم نقض آتش بس توسط رژیم سعودی از عزیمت به کویت خودداری کردند.