قائم مقام شورای عالی قرآن با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید اوقاف را برای برگزاری مسابقات بین‌ المللی یاری کنندگفت: رشد بی‌نظیر قرائت و حفظ قرآن کریم در کشور از خروجی های مسابقات است.

به گزارش پرس شیعه؛ سید علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن، در مورد دستاورد های مسابقات بین المللی قرآن از ابتدا تا کنون، گفت: خروجی های این مسابقات را باید در چند محور مورد توجه قرار داد، یکی از این محورها مباحث فنی در ارتباط با قرائت قرآن کریم است.

وی با تأکید بر اینکه جریان قرائت قرآن در بخش های مختلف به صورت یک زنجیره است، افزود: رشد و شکوفایی این جریان منوط به این است که حلقه های مختلف این زنجیره کارکرد خود را به خوبی انجام دهد و این زنجیره کامل شود، یکی از حلقه های زنجیره رشد قرائت و حفظ و انس با قرآن همین مسابقات است.

سرابی تصریح کرد: مسابقاتی که از مراحل شهرستانی، استانی، منطقه ای و کشوری شروع می شود و به مسابقات بین المللی منتهی می شود، مسابقات بین المللی در واقع اوج جریان مسابقات و این بخش از فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم است که قطعاً کارکرد مهمی هم دارد، چرا که یکی از مواردی که انگیزه جامعه قرآنی به خصوص قاریان و حافظان را تقویت می کند و آنها را برای فعالیت در این عرصه تشویق می کند، همین شرکت در مسابقات بین المللی است.

قائم مقام شورای عالی قرآن بیان کرد: قطعاً ما جریان قرائت و حفظ قرآن را در کشور می بینیم خصوصاً بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشته است و به اذعان تمام صاحب نظران غیر ایرانی، رشد این چند دهه قرائت و حفظ قرآن در کشور ما معادل با یکصد سال اخیر در کشورهای دیگر است. این را ما می توانیم یکی از خروجی های مسابقات بین المللی بدانیم.

وی در ادامه دومین محور ارزیابی خروجی های مسابقات بین المللی قرآن را ابعاد فرهنگسازی مسابقات بین المللی قرآن عنوان کرد و با تأکید بر اینکه این محور از محور اول بسیار مهم تر است، گفت: همه می دانیم برای تبدیل یک حرکت فرهنگی به یک جریان فرهنگی در سطح جامعه و کشور و در مرحله عالی تر در سطح جهان اسلام، بایستی فعالیت ها و جریانات فرهنگی را ایجاد کنیم.

سرابی افزود: مسابقات بین الملی قرآن ایران به دلیل آن شاخص های مهم تبلیغی و ظرفیت های مهم بین المللی و ملی که در دل خود دارد و نزدیک به ۹۰ کشور در آن حضور می یابند، انعکاس رسانه ای در سطح جهان اسلام پیدا می کند، بنابراین ظرفیت بی بدیلی برای جلب توجه افکار عمومی و مخصوصاً قشر جوان و نوجوان به سمت قرآن و کارکردهای قرآن در جامعه ما دارد.

قائم مقام شورای عالی قرآن تصریح کرد: به همین جهت است که ما می بینیم در سطوح عالی مسئولان از مدیران ارشد و وزراء تا ریاست جمهوری و در رأس همه مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای به این مسابقات دارند و مقام معظم رهبری چه در زمان فعلی و چه در زمان ریاست جمهوری هر سال در مراسم اختتامیه مسابقات شرکت کنندگان به خدمت ایشان رفته و رهنمودهای ایشان در ارتباط با ضرورت بازگشت جامعه اسلامی به قرآن و ارزش های قرآنی و تعالیم قرآنی مرتباً در این سی و دو دوره توسط معظم له مطرح شده و تأثیرات شگرفی را هم در جامعه خودمان در ابتدا و در بعد هم در جامعه اسلامی داشته است.

وی گفت: یکی از اهداف و محورهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی در برپایی مسابقات بین المللی این بخش است، یعنی ایجاد فرهنگ تمسک و توسل به قرآن کریم در کشور خودمان و توجه دادن جهان اسلام به ارزش های مهم قرآن کریم که می تواند جهان اسلام را از رخوت فعلی خارج کند و به دوران طلایی تمدن اسلامی برگرداند. این یکی از اهداف مهم بوده است که مسابقات بین المللی حفظ و قرائت در این جهت بسیار موفق بوده است.

سرابی با بیان اینکه امروز بزرگانی از جهان اسلام متوجه این حرکت جمهوری اسلامی به سمت قرآن شده اند، خاطرنشان کرد: البته ما در سطح بین الملل دشمنانی داریم که تلاش دارند تا جلوی این روند گرفته شود. تلاش دارند تا این کارکرد را کم رنگ کنند و سنگ اندازی هایی برای کم رونق کردن این مسابقات دارند که به حول الهی در این امر ناموفق شده اند و جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور متمسک به قرآن به همگان شناسایی شده است.

قائم مقام شورای عالی قرآن همچنین اذعان کرد: به نظر من مسئولان نظام جمهوری اسلامی با توجه به این هدفی که گفته شد، باید توجه مضاعفی را به مسابقات بین المللی داشته باشند، سازمان اوقاف و امور خیریه متولی برگزاری مسابقات است اما معنای آن این نیست که مسابقات برای این سازمان است، بلکه این سازمان به عنوان نماینده دستگاه های نظام این رقابت ها را برگزار می کند.

وی افزود: انتظار این است که ارکان مختلف نظام، هم سیاسی و فرهنگی بویژه وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و … از این فرصت به وجود آمده که به نظر من یک کنگره عظیم قرآنی در سطح جهان اسلام است، باید به نحو مطلوب استفاده شود. همچنین متولیان فرهنگی در کشور باید از این فرصت استفاده کنند. شخصیت هایی که در این مسابقات چه به عنوان داور و چه به عنوان مهمان و متسابق حضور می بابند می توانند جامعه هدفی برای ترویج تفکر انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی و فرهنگی باشند.

سرابی در پایان اذعان کرد: توقع ما این است که دستگاه هایی فرهنگی و سیاسی در ایام مسابقات از این فرصت استفاده کنند، با شخصیت هایی که در مسابقات شرکت می کنند ارتباط برقرار کنند و نشست ها و همایش هایی را در خصوص ترویج ارزش های انقلاب اسلامی برگزار کنند تا بتوانیم از این ظرفیت و فرصت مسابقات بین المللی در صدور انقلاب اسلامی و تفکر اسلام انقلابی و اسلام ناب محمدی استفاده کنیم.