حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به اینکه انسان در اعتکاف خود را در محضر خدا درک می کند، گفتند: آقایانی که در این ایام معتکف می شوند، در حد توان کلام دنیا را کنار گذاشته و به نماز و دعا و همچنین بحث و مطالعه بپردازند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی صبح امروز در درس خارج اصول در مسجد اعظم قم به موضوع اعتکاف پرداختند و گفتند: اعتکاف در حقیقت خانه تکانی است و مؤمنین همانند عید نوروز به خانه تکانی مشغول شده و خانه قلب خود را پاک می نمایند.

ایشان اظهار داشتند: اشخاص در طول مدت زندگی کمتر فرصت خلوت با خدا را پیدا می کنند؛ اما در زمان اعتکاف با خدای خود خلوت کرده و خانه تکانی قلب را انجام می دهند.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه انسان در اعتکاف خود را در محضر خدا درک می کند، ابراز داشتند: آقایانی که در این ایام معتکف می شوند، در حد توان کلام دنیا را کنار گذاشته و به نماز و دعا و همچنین بحث و مطالعه بپردازند.