وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی گفت: همه بخش‌های وزارتخانه، فعالیت قرآنی را وظیفه اصلی خود بدانند.

به گزارش پرس شیعه، «سیدعباس صالحی» در این جلسه با تاکید بر این مطلب گفت: فعالیت‌های قرآنی این وزارتخانه نباید محدود به معاونت قرآن و عترت باشد و همه بخش‌های آن باید آن را به عنوان یکی از وظایف اصلی خود بدانند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات این کمیسیون ادامه داد: فعالیت‌های شورایی منجر به نظم در کارها می شود و نظم در جلسات کمیسیون، سیاستگذاری، نظارت، عدالت و مشارکت جمعی را پدید می‌آورد.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش روسا و اعضای کارگروه های این کمیسیون تاکید کرد و گفت: نقش کارگروه‌های کمیسیون در تولید و تزریق محتوا مهم است. بنابراین تشکیل نشست‌های فصلی کمیسیون ضروری است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: روسا و اعضای کمیسیون شرکت در این جلسات را به عنوان یکی از وظایف خود بدانند و انجام فعالیت‌های قرآنی را در بخش های مربوط به خود تسری دهند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های قرآنی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت جدی دنبال می‌شود، ادامه داد: کسانی که در این کمیسیون مسئولیت دارند باید مکمل فعالیت‌های قرآنی معاونت قرآن و عترت در بخش فعالیتی خود باشند.

صالحی تصریح کرد: اگر بخواهیم کار قرآنی انجام بدهیم، دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند و آن را به عنوان کار اصلی در نظر بگیرند نه کار حاشیه‌ای.

در ابتدای این جلسه «عبدالهادی فقهی‌زاده» معاون قرآن و عترت ضمن ارایه گزارشی از مجموعه فعالیت‌های کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی گفت: سعی می‌کنیم جلسات این کمیسیون را به صورت متمرکز، همسان و هم راستا برگزار کنیم.

وی با اشاره به دستور جلسه این نشست، افزود: این کمیسیون دارای ۴ کارگروه قرآن و فعالیت‌های بین‌المللی، قرآن، نشر و تبلیغات، قرآن و هنر و کارگروه قرآن و رسانه است که ریاست هر یک از کارگروه‌ها بر عهده یکی از معاونت‌ها یا سازمان‌های مرتبط است.