دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، دولت آمریکا را خطری واقعی برای امنیت و ثبات منطقه و ملتهای آن دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تاکید کرد: دولت آمریکا خطری واقعی برای امنیت  و ثبات و سلامت منطقه و ملتهای آن است.

وی افزود: جانبداری دولت آمریکا از رژیم اشغالگر اسرائیل و تصمیم واشنگتن برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس خطری واقعی برای امنیت و ثبات منطقه و ملت های آن است. ما بخشی از منطقه هستیم و با خطر این دولت مقابله خواهیم کرد.

عریقات بیان کرد: ما اجازه نخواهیم داد که اوضاع کنونی ادامه پیدا کند و ما باید اقدامی انجام دهیم و با همه چالشهایی که موضوع فلسطین را تهدید می کند مقابله کنیم به ویژه که دولت آمریکا مشروعیت خود را به عنوان میانجی صلح از دست داده است.