منابع خبری یکشنبه شب از وقوع انفجاری مهیب در شهر لستر انگلیس خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، رسانه های انگلیس یکشنبه شب از وقوع انفجاری مهیب در شهر لستر این کشور خبر دادند.

پلیس با اعلام اینکه حادثه ای بزرگ رخ داده است از مردم خواسته تا از محل دور شوند.

رسانه های انگلیس از وقوع این انفجار در یک فروشگاه خبر دادند.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

تکمیل می شود…