یک شهروند مصری که نام جزیره ازدست رفته را بر روی نوزادش گذاشته بود، نتوانست این نام را در شناسنامه نورسیده ثبت کند.

به گزارش پرس شیعه؛ در پی اعتراضات گسترده و جنجال در مصر پس از انتقال مالکیت دو جزیره راهبردی مصر به عربستان، یک شهروند مصری نوزاد خود را به نام یکی از این جزیره ها؛ “صنافیر” نامید.
روزنامه المصری الیوم نوشت؛ این شهروند مصری که “رشدی سید خلیفه” نام دارد، اعلام کرده که به خاطر عشق به خاک میهن، این نام را برای فرزندش برگزیده است.
به نوشته این روزنامه، اداره ثبت احوال مصر وابسته به وزارت کشور، از درج این نام در شناسنامه نوزاد خودداری کرده، اما خلیفه (پدر نوزاد) اعلام کرده که همچنان فرزندش را “صنافیر” خواهد نامید، حتی اگر این نام در شناسنامه اش نباشد.