عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بقای انقلاب و نظام وابسته به حوزه می باشد و اگر حوزه انقلابی بماند، هیچ اتفاقی برای این نظام رخ نمی دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محسن فقیهی امروز در درس اصول خود که پیش از ظهر امروز در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، گفت: یکی از موارد مهمی که برای حوزه ها لازم و ضروری است، انقلابی بودن آن است که باید ادامه پیدا کند و این امر نیازمند توجه به فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری و مراجع می باشد تا به معنای آن پی ببریم.

وی در ادامه افزود: باید دانست که انقلاب ابتدا از حوزه و درس امام راحل شروع شد، ایشان به عنوان مدرس حوزوی توانستند پایه ریز انقلاب به سبب تربیت شاگردان انقلابی شوند، و همین شاگردان سخنان امام راحل را در میان عموم مردم و جامعه اطلاع رسانی کردند که سبب گستردگی و فراگیر شدن انقلاب در کل جامعه شدند.

استاد حوزه افزود: بقاء انقلاب و نظام وابسته به حوزه می باشد و اگر حوزه انقلابی بماند هیچ اتفاقی برای این نظام رخ نمی دهد؛ در صورت انحراف حوزه از مسیر انقلاب، یقینا نظام زمین خواهد خورد.

آیت الله فقیهی با بیان شاخصه های حوزه و طلبه انقلابی، خاطر نشان ساخت: حوزه، باید دارای روحیه انقلابی باشد و در بیان حقایق شجاع باشد و هیچ ترسی از گفتن سخن حق نداشته باشد، و در مقابل ظلم و استکبار ایستادگی و مبارزه کند تا حق در جامعه ضایع نشود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه بصیرت را از مهمترین شاخصه های حوزه انقلابی دانست و ابراز داشت: روحانیت باید بصیرت را سرلوحه رفتارها و افعال خود قرار دهند، بگونه ای که خطایی از او سر نزند و باید مبانی دین، تکلیف، پیشوا و رهبر را بشناسد و سعی کند در شناخت دشمن و دوست اهتمام بیشتری داشته باشد و آگاه به زمان و تکلیف خود باشیم چرا که موجب انتخاب راه صحیح خواهد شد.

استاد حوزه، در پایان افزود: در مواضع سیاسی باید توجه داشت که افراط و تفریط نداشته باشیم و به آن صورت که وظایف ترسیم شده وظیفه خود را انجام دهیم و همیشه باید دقت داشت، چرا که اختلاف نظرها و سلیقه ها در تمامی عرصه ها وجود دارد. وسعی کنیم با رفتارها و کردارهای مناسب خود به جذب و هدایت انسان های که با نظام نیستند بپردازیم.