عالم اهل سنت لبنان تاکید کرد که سیاست های استعمارگرانه رژیم سعودی مانع از حل شدن مشکلات یمن است.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ ماهر حمود، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان در دیدار با هیاتی از احزاب یمنی، گفت: حاصل دشمنی عربستان با یمن تنها کشتار مردم بی گناه بوده است.

وی افزود: عربستان سعودی با نابود کردن زیرساخت ها و از بین بردن آثار باستانی تمام پدیده های زندگی در شهرها را نابود کرده است.

این عالم اهل سنت لبنان تاکید کرد: اقدامات خصمانه رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن تنها در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی و دشمنان امت اسلامی است.

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت در پایان خاطر نشان کرد: در صورت همکاری عربستان با یمن یک جبهه مقتدر علیه گروه های تکفیری در منطقه تشکیل می شد اما سیاست های توطئه گرانه و استعمارگرانه رژیم سعودی اجازه چنین کاری نداد.