شیراز- نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: عملکرایی در اندیشه و زندگی سعدی، او را از عصر خود جدا می کند و به شخصیتی تاریخی بدل کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله اسد الله ایمانی چهارشنبه شب در مراسم یادروز سعدی با اشاره به اینکه در سالی که عمل به اقتصاد مقاومتی به فرمایش مقام معظم رهبری در دستور کار قرار دارد، گفت: سخنان سعدی نیز نشان از عملگرا بودن او دارد چرا که عملگرایی در اندیشه و زندگی سعدی امری است که او را از عصر خود جدا ساخته و به شخصیتی تاریخی تبدیل کرده است.

وی یادآور شد: این اتفاق درحالی روی داده که اندیشه در عصر سعدی و حمله مغول ها، امواج عرفان عزلت گزین در حیات فکری زمان بوده است.

آیت الله ایمانی ادامه داد: در آن دوره، سعدی رویکردی عملگرایانه را بر می گزیند و بر همگان نهیب می زند، اندیشه راهبردی که او را در خلال پندها و اندرزهایش بدین سان نشان می دهد.

وی افزود: این گونه نگاه سعدی، راه متفاوتی را پیش روی افراد می گذارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: سعدی درس و مدرسه را در مقابل اندیشه های خلق طرح می کند و صاحب دلان را بیرون از خانقاه می جوید چرا که او، دانش را با کوشش و عمل می خواهد و هرگز علم را از تلاش جدا نمی داند.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه از نگاه سعدی کسب معرفت در فقدان منش کنشگرا و آگاهی دنبال می کند، تصریح کرد: سعدی دین بدون پیگیری اخلاقی و کاربردی را بی ثمر می داند و نگاهی ویژه به دین دارد و عالم بی عمل را همچون زنبور بی عسل می داند.

وی تصریح کرد: تذکر سعدی به اهل درس و مدرسه پیوند علم و عمل است چرا که علم را باید در راستای بهبود حیات انسانی بکار گرفت گرچه در این مجال، خطر نیز در آن دوران وجود دارد اما هراس از اشباح نباید موجب بی عملی گردد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: توصیه های سعدی تنها به اهل علم نیست بلکه مردم عامی را نیز فراموش نکرده همانگونه که زندگی فقیرانه همراه با تلاش را بهتر از دست بر سینه بودن پیش امیر می داند.

وی با بیان اینکه در نگاه غربی ها تلاش و کوشش امری پسندیده است، گفت: آنان تلاش و کوشش را با هدف و انگیزه مادی و رفاه دنیوی دنبال می کنند تا کسب سود کنند که این گونه زراندونزی امری قبیح است.

آیت الله ایمانی ادامه داد: اما تلقی سعدی در کلیات علم و عمل چنین نیست و اقتصاد و اخلاق را در کنار هم قرار می دهد و بر اساس تجربیات خود فلسفه عملگرایانه را پی می نهد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: تجربیات گسترده سعدی و پیوند علم و عمل عامل مهم این پایابی است.