مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا درباره وقوع انقلاب های جدید در کشورهای عربی در صورت عدم توجه به توسعه هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، «نیکلا د سنتیس» مسئول بخش امور سیاسی و امنیتی بخش آفریقا و خاورمیانه سازمان ناتو درباره وقوع انقلاب های جدید در کشورهای عربی هشدار داد.

وی اعلام کرد: در صورت نبود توسعه اقتصادی و اجتماعی شاهد انقلاب های جدید در کشورهای عربی خواهیم بود.اگر این کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی برخورد نکنند و راه حلی برای آنها پیدا نکنند شاهد وقوع انقلاب های دیگری در منطقه خواهیم بود.

نیکلا د سنتیس از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواست که اهتمام ویژه ای به توسعه برای مقابله با چالش های موجود داشته باشند.بدون توسعه نمی توان راهکاری برای مقابله با تروریسم پیدا کرد.