اقدام مجلس کویت در افزایش بهای آب و برق فقط برای غیرکویتی ها، تصمیمی نژادپرستانه و تحریک آمیز بوده و آینده اقتصاد این کشور را زیر سوال می برد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه رای الیوم، اقدام مجلس کویت در افزایش بهای آب و برق فقط برای غیرکویتی ها، تصمیمی «نژادپرستانه» و تحریک آمیز بوده و این سوال را مطرح می کند که آیا کویت نقش و تاثیر اقتصادی کسانی را که در این کشور اقامت گرفته اند، نادیده گرفته است؟

گزارش شبکه فرانس ۲۴ حاکی از این است که مجلس کویت با افزایش بهای آب و برق برای شرکت ها و افرادی که در این کشوراقامت دارند، موافقت کرد و شهروندان کویتی را از این تصمیم استثنا کرده است.

این قانون با ۳۱ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف به تصویب رسید و گفته می شود که نمایندگان مجلس ابتدا، پیش نویس این قانون را رد کردند اما پس از اینکه شهروندان کویتی از آن مستثنی شدند، موافقت خود را اعلام کردند.

بدون اینکه قصد دخالت در این موضوع را داشته باشیم باید در نظر داشت که افزایش بهای آب و برق در کویت فراتر از یک موضوع داخلی است و عزت عرب هایی را که در این کشور اقامت دارند، خدشه دار می سازد به ویژه اینکه این افراد در نهضت اقتصادی کویت و ارتقای جایگاه اجتماعی آن نقش داشتند از همین رو باید دولت کویت را به بازنگری در این قانون «نژادپرستانه» فراخوانند.

افزایش قیمت آب و برق، اقدام تحریک آمیز

بی شک افزایش قیمت آب و برق برای کسانی که در کویت اقامت دارند و مستثنی کردن شهروندان کویتی از این افزایش قیمت، اقدامی تحریک آمیز خواهد بود و به این ترتیب اصل زندگی مسالمت آمیز را از بین خواهد برد به ویژه اینکه کسانی که درکویت اقامت دارند دیگر پس از دهها سال اقامت، خود را در آنجا میهمان نمی دانند و تاکید دارند که راه حل های ریاضت اقتصادی نباید به ضرر کسانی که در این کشور اقامت گرفته اند، تمام شود.

در این مورد باید در نظر داشت افرادی که در کویت اقامت گرفته اند، تعدادشان از کویتی ها بیشتر است و در این صورت باید پرسید اگر این اقدام «نژادپرستانه» تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی را در بربگیرد، مسیر نهضت اقتصادی این کشور بدون حضور این افراد به کجا خواهد رسید؟