تشکل های بحرینی در پایتختها و شهرهای اروپایی در آستانه پنجمین سالروز انقلاب بحرین تجمع ها و فعالیت های اعتراضی خود را آغاز کردند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از “مرأه البحرین” تشکلهای بحرینی مقیم اروپا در آستانه پنجمین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، اقدامات اعتراضی خود را نسبت به استبداد، سرکوبگری و خود رایی حکومت بحرین آغاز کردند.

تشکل مخالف بحرین در انگلستان، از برگزاری اعتراضها در برابر دو سفارتخانه بحرین و عربستان سعودی در لندن و سخنرانی و برگزاری نمایشگاه عکسی از جنایات آل خلیفه خبر داد.

بحرینی های مقیم آلمان نیز از برگزاری فعالیتهای خود از جمله همایش حقوقی و تحصنهایی در دو میدان پوتسدامر و براندنبورگ و در برابر سفارت بحرین خبر دادند.

در مالمو سوئد نیز با همکاری سازمان دموکراسی و حقوق بشر “سلام ” همایشی با عنوان ” تحرکات مسالمت آمیز و ۵ سال نقض قوانین در بحرین” برگزار و یک فیلم مستند نیز در این باره نمایش داده شد.

تشکل مخالفان بحرینی در استرالیا هم با برگزاری همایشی حقوقی به عنوان “عدالت دروغین در بحرین” و تحصن در مرکز شهر ملبورن، ادامه نقض حقوق بشر در بحرین را محکوم کرده و خواستار ایجاد نظام دموکراتیک شدند.