گروه تروریستی داعش شماری از عناصر خود را به روش انجماد اعدام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ داعش ۴۵ تن از عناصر خود را به دلیل فرار از شهر “هیت” اعدام کرد.
یک منبع آگاه در شهر موصل روز پنجشنبه به شبکه سومریه نیوز گفت، این عناصر از صحنه درگیری با نیروهای عراقی گریخته بودند.
عناصر داعش، به منظور اعدام این ۴۵ نفر، آنها را به مدت ۲۴ ساعت در یخچالهای ساختمان پزشکی قانونی شهر موصل قرار دادند.
عناصر داعش پس از ۲۴ ساعت، اجساد منجمد شده این ۴۵ نفر را در ورودیهای شهر موصل قرار دادند.
شهر هیت و ناحیه “کبیسه” که از توابع این شهر است، به تازگی به دست نیروهای عراقی آزاد شده است.