احتمال می رود طی سه هفته آتی، یک مسلمان برای نخستین بار شهرداری لندن را در دست بگیرد.

به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس نظرسنجی‌ ها «صدیق خان» ۴۵ ساله پیشتاز رقابت‌های انتخاب شهردار لندن است که طی چند هفته آتی برگزار می‌شود.

درصورت کسب آرا کافی نخستین مسلمانی خواهد بود که شهردار لندن می‌شود.

صدیق خان براساس نظرسنجی‌ها نسبت به «گلد اسمیت» پیشتاز است و ممکن است دومین مسلمانی شود که به عنوان شهردار یکی از شهرهای اروپایی می‌شود.

نخستین شهردار مسلمان در سال ۲۰۰۹ میلادی برای شهر رتردام هلند انتخاب شد.