کابینه جدید مصر که شریف اسماعیل ریاست آن را بر عهده دارد، رأی اعتماد پارلمان را با اکثریت آراء به دست آورده است.

به گزارش پرس شیعه؛ پارلمان مصر به کابینه جدید «شریف اسماعیل» رأی اعتماد داد.

براساس این گزارش، پارلمان مصر با ۴۳۳ رای به کابینه جدید این کشور به ریاست شریف اسماعیل، ‌ رأی اعتماد داد.

‌ ۳۸ تن از نمایندگان مصر رای مخالف و ۵ تن دیگر رإی ممتنع دادند.

اسماعیل شریف که ریاست کابینه جدید مصر را به عهده دارد، ‌ ماه مارس گذشته برنامه دولت خود را به پارلمان ارائه کرده بود.

رئیس جمهور مصر شهریور سال گذشته پس از استعفای «ابراهیم محلب» نخست‌ وزیر این کشور، «شریف اسماعیل» وزیر نفت دولت مستعفی ابراهیم محلب را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.

موضوع واگذاری دو جزیره مصری تیران و صنافیر به عربستان و اعتراضات گسترده پیرامون آن و نیز بحران اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت مصر به شمار می‌رود.