نجدت پامیر رئیس کمیسیون انرژی حزب جمهوریخواه خلق ترکیه گفت: عربستان به علت هزینه تراشی های جنگی و بودجه خانواده سلطنتی نمی تواند جنگ نفتی کنونی را که با همکاری آمریکا و برای ضربه زدن به ایران و روسیه به راه انداخته است،برای مدتی طولانی ادامه دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ اسپوتنیک نوشت: در شرایط رکود بی سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی طی ۱۲ سال اخیر که جنگ نفتی عربستان از سال ۲۱۴ باعث آن شد، تلاش های نمایندگان کشورهای نفتی برای رسیدن به توافق تثبیت میزان تولید در نشست دوحه پایتخت قطر نتیجه بخش نبود.
خبرگزاری روسی افزوده است: در دیدگاه اول بی نتیجه بودن نشست نفتی دوحه برای ثبات در میزان تولید با تمایل ایران ارتباط یافته که به بازار بازگشته و استخراج نفت را از سر گرفته است، اما از نگاه پامیر پشت این موضوع فاکتورهای عمیق تر در عربستان سعودی و آمریکاست. ریاض سعی می کند برای بازگشت تهران به بازار نفتی مانع تراشی کرده تا آسیب پذیر بماند.
کارشناس ترک گفت: آمریکا که اکنون ۲۵ درصد به منابع خارجی نفتی وابسته است، نقش مهمی را در کاهش بهای نفت ایفا می کند و برای نمونه سطح وابستگی اتحادیه اروپا بالاتر است که تلاش اروپا را برای پایین ماندن قیمت مشخص می کند و این سناریو توسعه حوادث توسط چین هم حمایت می شود.
به عقیده ی پامیر، هدف راهبرد عربستان سعودی و آمریکا در زمینه استخراج نفت، ایران و روسیه است که می خواهند مسکو را به خاطر حوادث اوکراین و ایران را برای انجام فعالیت های هسته ای، جایگاه این کشور در یمن، سوریه و عراق تحت فشار قرار دهند.
این کارشناس می افزاید: حتی با وجود تاثیر منفی افت بهای نفت بر بودجه عربستان سعودی، ریاض این موضع را گرفته که «بهتر است اکنون خسارت ها را تحمل کنیم تا برای آینده بتوانیم مواضع رقبای خود یعنی ایران و روسیه را در بازار ضعیف کنیم تا با حذف رقبا، به صورت طولانی مدت بخش اعظم بازار را دردست بگیریم».
تحلیلگر ترک در پایان تاکید کرده است: این دیدگاه ریاض است. ولی فکر کنم با وجود ۷۵۰ میلیارد دلاری ذخیره ارزی عربستان، ریاض با احتساب مخارج اجرای عملیات جنگی در یمن، سوریه و عراق، کمک مالی به مصر و رشد بیش از اندازه هزینه های داخلی عربستان از جانب سلسه سلطنتی، این کشور نمی تواند این جنگ نفتی را در طولانی مدت ادامه دهد.