نخست وزیر ایرلند می گوید جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور لطمه وارد خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «اندا کنی» نخست وزیر ایرلند گفته است از نفوذ شهروندان این کشور روی شهروندان انگلیسی برای حفظ عضویت این کشور در اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد.

وی از مردم ایرلند خواست از شهروندان و خانواده های خود در انگلیس بخواهند به نفع عضویت در اتحادیه اروپا در همه پرسی ماه ژوئن رای دهند. قرار است انگلیس برای ماندن یا جدا شدن از اتحادیه اروپا ۲۳ ژوئن همه پرسی برگزار کند.

کنی اظهار امیدواری کرد این اقدام بتواند برای ماندن انگلیس در جمع کشورهای اتحادیه اروپا موثر واقع شود. وی گفت: جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا به اقتصاد ایرلند لطمه وارد خواهد کرد.

نخست وزیر ایرلند با حضور در پارلمان این کشور خطاب به مردم این کشور خواست از نفوذشان روی خویشان انگلیسی خود برای تشویق آنها به نفع ماندن در جمع کشورهای اتحادیه اروپا استفاده کنند.

وی خطاب به نمایندگان پارلمان از آنها خواست این موضوع را در حوزه های خود مطرح کنند. بر اساس آمارهای دولت انگلیس در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان انگلیسی در کشور ایرلند زندگی می کنند.