استاندار آذربایجان شرقی، به مناسبت انتخاب تبریز به عنوان «پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ » با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه، به مناسبت انتخاب تبریز به عنوان «پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ » مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی و ایرج شهین باهر شهردار تبریز امروز با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.