سازمان دیدبان حقوق بشر «هیومن رایتس» در گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر کودکان این کشور را بازداشت و شکنجه می کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سازمان دیدبان حقوق بشر «هیومن رایتس» در گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر در شهر اسکندریه شماری از شهروندان این کشور از جمله کودکان را بازداشت کردند.

در این گزارش آمده است: در تاریخ ۴ و ۵ فوریه حدود ۲۰ نفر از شهروندان مصری از جمله ۸ کودک توسط نیروهای امنیتی مصر بازداشت شدند و این نیروها کودکان بازداشت شده را برای اجبار به اعتراف کردن مورد شکنجه قرار داده است.

در ادامه گزارش گفته شده است: افراد بازداشت شده به اتهام برپایی تظاهرات بدون مجوز، پیوستن به گروه های غیر قانونی و آتش زدن اموال عمومی و تخریب آنها بازداشت شده اند.