نخستین قدم طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل است و فرایند تدوین آن از فلسفه الگو شروع و به نظریه اسلامی پیشرفت و سپس به نقشه راه اجرا و پایش منتهی می گردد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد خبری نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین میر معزی، عضو شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عصر دیروز، دوم اردیبهشت‌ماه در نشست پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی که در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، با اشاره به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عنوان کرد: نخستین قدم جهت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل الگو بوده، که فرایند تدوین آن از فلسفه الگو شروع، به نظریه اسلامی پیشرفت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سپس به نقشه راه اجرا و نقشه راه پایش منتهی می گردد.

وی ادامه داد: فلسفه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نوع فلسفه‌های مضاف به امور و نه علوم است که با نگاه فرا نگر عقلانی به توضیح مباحث کلی پیرامون این الگو می‌پردازد، البته باید به این نکته توجه داشت که هر مساله نیز خود می‌تواند موضوعی برای انشقاق مسائل دیگر باشد.

حجت‌الاسلام میرمعزی در قسمت چیستی به تعریف، امکان و گستره پرداخت و گفت: تعریف در بردارنده مباحثی چون مفهوم اجزاء، تمایزات ومفهوم کل الگو بوده که در ضمن آن زمینه‌های پیدایش و پیشینه نیز بررسی می‌گردد، گستره نیز شامل عرصه، گونه، سطوح و… می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در بخش چرایی به موضوعاتی چون اهداف، ضرورت و کارکرد الگو پرداخته‌ایم، به خاطر اهمیت مبانی در بخشی جداگانه با دیدی رتبی مبانی خداشناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی و … الگو دیده شده است، در بخش چگونگی نیز موضوعاتی چون روش شناسی و مناسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: کر لینگیر معتقد است نظریه مجموعه‌ای از سازه‌ها (مفاهیم) تعاریف و گزاره‌های به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها، با هدف تبیین و پیش بینی پدیده‌ها دید نظام یافته‌ای از پدیده‌ها ارائه می‌کند، همچنین سورین این اعتقاد را دارد که الگو، نمایش نظری و ساده شده از نظریه می‌باشد که تصویری عملی و کاربردی از امور را به ما خواهد داد.

حجت‌الاسلام میرمعزی یادآور شد: شاخص یعنی نشانگر که برای ارزیابی شرایط و حساسیت‌ها، ‌مقایسه بین مکان‌ها و موقعیت‌ها، و نیز ارزیابی شرایط و گرایش‌ها در ارتباط با اهداف و مقاصد، تامین اطلاعات هشداردهنده، پیش بینی شرایط و روند آینده به کار رود، این اطلاعات در برخی سطوح تصمیم گیری بسیار مهم و مؤثرند، بنابراین قابل به کار گیری برای برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی هستند، در عین حال از آنجا که امکان مقایسه را فراهم می‌سازد می‌توان وضعیت امروز را با گذشته مقایسه و پیش بینی‌هایی برای آینده کرد.

عضو شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه با مراجعه به مبانی اسلامی می‌توان وضعیت مطلوب اسلامی که یک جامعه پیشرفته می‌تواند به آن برسد را ترسیم نمود، گفت: با مبانی اسلامی نیز می‌توان اصول روشی جهت تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود کشوری که می‌خواهد الگوی اسلامی پیشرفت را اجرا کند را مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کرد: با توجه به همین مبانی، اصول راهبردی جهت پیشرفت اسلامی ارائه می‌شود، شاخص‌ها و معیارهایی نیز که در این حرکت از به سمت مطلوب لازم است از منابع اسلامی رصد می گردد.

میرمعزی تاکید کرد: وضعیت مطلوب می‌تواند دارای ویژگیهای اسلامی و ایرانی باشد، وضعیت مطلوب از دیدگاه اسلام که همان حیات طیبه است دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن است، وضعیت مطلوب اسلامی باید با توجه به ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی و سایر ویژگی‌های ثابت ایران بازخوانی شود.

این محقق و نویسنده کشورمان خاطر نشان کرد: در این آسیب شناسی باید فاصله وضع موجود را از وضع مطلوب استخراج کرد، البته این آسیب شناسی باید با افقی که الگو به عنوان یک سند بالا دستی دارد، تناسب داشته باشد، مقصود از اصول راهبردی چارچوبهای ثابتی است که برنامه‌ها و سیاست‌ها باید در آن چارچوب قرار گیرد، دلیل استفاده از این عبارت آن است که الگو در افق مطرح در این نوشتار، نباید راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که پس از چشم انداز مطرح‌اند را شامل شود.