مسئول سابق دبیرخانه امور تدون الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معیار و میزانی است توسط فکر و ابتکار ایرانی به وجود آمده و بر مبنای نظری و فلسفی اسلام استوار است.

به گزارش پرس شیعه؛ امیر علی سیف‌ الدین، مسئول سابق دبیرخانه امور تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، صبح دیروز، دوم اردیبهشت‌ماه در نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی که حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، با اشاره به سخنی از رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ایشان می‌فرمایند، اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است.

وی با اشاره به ترسیم الگوی اسلامی بر اساس مبانی، عنوان کرد: جهان بینی، هستی و نیستی‌ها، ایدولوژی بایدها و نبایدها، تکالیف و ارزش‌ها از جمله نقشه راه ترسیم الگوی اسلامی بر اساس مبانی محسوب می‌شود.

سیف‌الدین با بیان اینکه تدوین میزان‌ها و شاخص‌های پیشرفت مورد نیاز در عرصه‌های مختلف است، گفت: چارچوب پیشرفت ، مدل پیشرفت و نقشه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئول سابق دبیرخانه امور تدون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به تبیین نظریه‌های پایه توسعه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، بیان کرد: باید برای پیشرفت و رسیدن به مقصد نهایی برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد.

وی تاکید کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک وسیله، معیار و میزانی است توسط فکر و ابتکار ایرانی به وجود آمده و بر مبنای نظری و فلسفی اسلام و مبانی انسان شناسی اسلام استوار است که ما را به سمت هدف‌ها و حیات طیبه اسلامی پیش می‌برد.

سیف‌الدین با اشاره به نقش الگوی اسلامی ایران یپیشرفت، اظهار کرد: این الگو برای کمک به افزایش قدرت تشخیص، معیار و چارچوبی برای تصمیم گیری سریع و وسیله‌ای برای اجرای روان این طرح است.

مسئول سابق دبیرخانه امور تدون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ویژگی‌های این الگو نیز اشاره کرد و گفت: انتخابی آگاهانه، تسهیل کردن راه رسیدن به موفقیت، محدود نبودن به برنامه ریزی خاصی، افزایش سرعت آموزش و …ازجمله ویژگی‌های این الگو محسوب می‌شود.