رومانو پرودی لغو تحریم ها علیه روسیه را به عنوان سیاستی موثر در شرایط کنونی دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر اسبق ایتالیا و ریاست سابق کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار لغو تحریم های روسیه به منظور بهبود فضای سیاسی شد.

«رومانو پرودی»، رئیس بازوی اصلی اجرایی اتحادیه اروپا بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ همچنین با بیان اینکه روابط روسیه و اروپا سابقه ای طولانی دارد، گفت که این رابطه برای دو طرف سودمند بوده است.

بر اساس این گزارش، وی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «کوریر دلا سرا» با انتقاد از تحریم های تحمیل شده علیه روسیه گفت: تاثیرگذار بودن تحریم ها تنها به شرط وضع آنها نیست. بلکه لغو آنها نیز می تواند تاثیرگذار باشد. برداشته شدن تحریم های وضع شده علیه روسیه در شرایط فعلی می تواند یک سیاست موثر باشد.