یک سایت نظامی آمریکایی با افشای سندی رسمی به تاریخ ۲۰۱۴، از امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک نظامی میان “اسرائیل” و عربستان در دریای سرخ پرده برداشت.

به گزارش پرس شیعه؛ سایت نظامی “Veterans Today” سندی را منتشر کرد که یکی از مسئولانِ “میرتس”، حزبِ چپگرای صهیونیست، آن را فاش کرد.

بر اساس این یادداشتِ تفاهمِ که در سال ۲۰۱۵ امضا شده است، عربستان و رژیم صهیونیستی، ادارۀ تنگه باب المندب، خلیج عدن و کانال سوئز و همچنین کشورهای حاشیه دریای سرخ را در دست می گیرند.

به نوشتۀ این سایتِ آمریکایی که متخصص امور نظامی است؛ شماری از افسرانِ سعودی، برای گذراندن دورۀ آموزش نظامی، در سال ۲۰۱۵ به پایگاه پولونیوم در بندر حیفا رفتند. این سایتِ آمریکایی حتی نام و درجۀ افسرانِ شرکت کننده در این دورۀ نظامی را نیز منتشر کرد تا عربستان سعودی را تحت فشار قرار دهد.

این منبع با افشای اسامی این افسران سعودی تاکید کرد که آنها در این دوره های آموزشی به ویژه برای فعالیت در جنگ های دریایی آموزش داده شدند.

number name Military Code Rank the period
۱ محمد بن عبدالله الزهرانی ۱۲۱۶۶ Colonel Staff War
۲ محمد بن عبدالله محمد الربیعه ۱۲۶۲۰ Lieutenant Colonel Command course
۳ ولید بن عبدالرحمن العبیدی ۱۶۱۵۳ Colonel Command course
۴ معیض بن هادی القحطانی ۱۷۴۵۳ Colonel engineering Advanced
۵ بندر بن معتاد جزاء المطیری ۴۶۲۵ Major Special
۶ عبدالعیز بن عبدالله الناصر ۴۷۰۱ Major Advanced
۷ سعید بن علی الأحمری ۲۲۳۰۱ Captain Special
۸ حمود بن طریخم الشمری ۲۳۵۸۰ First lieutenant Special
۹ خالد بن حمود الحربی ۲۳۲۵۹ First lieutenant Special
۱۰ بندر بن سهیل العتیبی ۳۴۰۵۳ Senior master sergeant Special

Navy including (87) high-ranking officers in advanced and specialized courses in sailing.

number name Rank Military Issues
۱ ثامر بن ماجد العاصی الهذال Colonel 7224
۲ یزید بن منصور عبدالله العمرو Colonel 7230
۳ محمد بن مشعل عبدالله المشعلی Colonel 7233
۴ محمد بن حسن محمد البارقی Colonel 7594
۵ محمد بن عبدالعزیز سعد الشدی Colonel 7596
۶ محمد بن علی عبدالرحمن الشهری Colonel 7603
۷ محمد بن نغلی محمد المطیبری Colonel 7601
۸ معتز بن مساعد محمد الحنطی Colonel 7599
۹ هذال بن حسین حسن الحصینی Colonel 7608
۱۰ نایف بن عبدالمحسن حسن البلیهد Colonel 7604
۱۱ محمد بن حمد عبدالرحمن السعدان Colonel 7595
۱۲ ولید بن ردام صحین العصلب Colonel 7597
۱۳ ظافر بن سعود بطی الشهرانی Colonel 7606
۱۴محمد بن إبراهیم محمد الیحیی Colonel 7600
۱۵ معاذ بن عبدالله سعود المرعبه Colonel 7598
۱۶ سلیمان بن حمد فهد العنقری Colonel 7602
۱۷ عبدالمحسن بن محمد الصیخان Colonel 7607
۱۸ علی بن صالح ابراهیم الخمیس Colonel 62012688
۱۹ عبدالعزیز بن عبدالهادی الجعیدی Colonel 62012693
۲۰ سعود بن محمد سعد الربیعی Colonel 62012697
۲۱ خالد بن عبداله عبدالرحمن الحمدان Colonel 62012879
۲۲ عبدالله بن محمد عبدالعزیز الزامل Colonel 62015772
۲۳ غیث بن عمر عبدالعزیز الصعب Colonel 62015761
۲۴ زیاد بن محمد ضیف الله العمری Colonel 62015759
۲۵ حسن بن أحمد حسین العثمان Colonel 62015776
۲۶ بسام بن سعد عبدالعزیز الیحیان Colonel 62015770
۲۷ سلمان بن عبدالله العصیمی Colonel 62015767