ادعای عجیب وزیر کشور بلژیک مبنی بر شادمانی مسلمانان این کشور پس از حملات تروریستی بروکسل، با انتقادها و واکنشهای شدیدی همراه شد.

به گزارش پرس شیعه؛ تعدادی از نمایندگان پارلمان بلژیک از یان یامبون وزیر کشور خواسته اند که با ارائه دلیل و مدرک، ادعای خود را ثابت کند .
یکی از مراکز اسلامی بلژیک نیز از وزیر کشور به دادگاهی در این کشور شکایت کرده است .

کاتیا گابریل یکی ازنمایندگان مخالف پارلمان بلژیک نیز با انتقاد از وزیر کشور اظهار داشت: هیچ یک از اعضای دولت حق بیان چنین اظهارات کلی، و توهین کردن به مسلمانان بلژیک را ندارد.
وزیر کشور بلژیک در واکنش به انتقادات شدید از خودش مدعی شد: مردم از چند روز پیش روی کلمه ” بخش عظیمی از جامعه مسلمانان (بلژیک) ” تمرکز کرده اند و درباره تعداد این بخش عظیم و گزارش های پلیس درباره حملات بروکسل صحبت می کنند . من هیچ یک از گزارش های پلیس را در دست ندارم. گزارش هایی که درباره این حملات منتشر شد زیاد نبوده است.
وزیر کشور بلژیک در ادامه ادعاهایش افزود: همگان می دانند که این قضیه ( ادعای شادی مسلمانان بلژیک پس از حملات بروکسل) اتفاق افتاده است و آیا ما نیاز به گزارش های رسمی پلیس برای اثبات واقعیت ها داریم؟
یامبون اعلام کرد : نیروهای پلیس فرانسه پس از بازداشت ” صلاح عبدالسلام ” به اتهام دست داشتن در حملات پاریس با سنگ و کوکتل مولوتف مورد حمله قرار گرفتند و این اتفاق ۴ روز پیش از حملات بروکسل روی داد.