مردم استان های بصره، میسان، ذی قار، واسط، کربلا، بابل و الدیوانیه عراق با برپایی تظاهرات، ادامه اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد حکومتی را خواستار شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اینترنتی “السومریه نیوز”، مردم پلاکاردهایی داشتند که در آن ادامه اصلاحات سیاسی و تشکیل دولت “تکنوگرات” که بتواند اوضاع امنیتی، خدماتی و اقتصادی را بهبود بخشد را مورد تاکید قراردادند.

آنان مسئولان فاسد را محکوم کرده و پیگرد و مجازات آنان و همچنین مبارزه با فساد مالی و اداری را خواستار شدند.

مردم بغداد نیز در میدان “التحریر” با ادامه تحصن و اعتراض، تشکیل دولت تکنوگرات را خواستند.

بغداد و استان های عراق هر هفته شاهد تظاهرات در اعتراض به فسالد اداری و مالی بوده و مردم خواستار بازخواست مفسدین و اجرای اصلاحات دولتی می باشند.

یادآور می شود که عراق در پی اعلام نخست وزیر برای اجرای تغییراتی در کابینه، شاهد بحران سیاسی شده است؛ به گونه ای که نمایندگان فراکسیون های مختلف ازهفته گذشته در اعتراض به تاخیر در انجام تغییرات، در داخل پارلمان تحصن کردند و هزاران نفر از هوادارن جریان صدر در میدان التحریر و در مقابل وزارتخانه ها برای اعمال فشار بر دولت به منظور انجام تغییرات و تشکیل دولت تکنوکرات واقعی دست به تحصن زده اند.