بانوی انقلابی بحرینی که سه سال پیش در اعتراض به برگزاری مسابقات فرمول یک بازداشت شده بود روز گذشته آزاد شد.

به گزارش پرس شیعه؛ ریحانه موسوی بانوی انقلابی بحرینی که سه سال پیش در اعتراض به برگزاری مسابقات فرمول یک بازداشت شده بود از بند رژیم آل خلیفه آزاد شد.

او طی سه سال متحمل شکنجه‌های شدید و هتک حرمت در زندان‌های رژیم آل خلیفه شد. مزدوران رژیم آل خلیفه حتی در جلسه محاکمه در دادگاه وی را برهنه و هتک حرمت کردند که این اقدام خشم مردم و واکنش شدید رهبران انقلابی بحرین ازجمله «شیخ عیسی قاسم» را در پی داشت که این اقدام ننگین را محکوم کرد و مورد نکوهش قرار داد.

«طلال علوی» همسر ریحانه موسوی گفته بود که همسرش در زندان دست به اعتصاب غذا زده و رنج و مصیبت‌های زیادی بر وی روا داشته شده است.

وی بیان کرد: بد‌ترین شرایط برای ریحانه و شکنجه وی وصل کردن سیم برق به دستان وی با چشمانش بسته و منع کردن وی از خواب و خوراک بوده است.