سردار شیرازی با بیان اینکه در عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با تدبیر رهبر انقلاب مرکز راهبردی فرهنگی ایجاد می شود، گفت: اثرگذاری کار فرهنگی مورد تاکید رهبر انقلاب است.

به گزارش پرس شیعه، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، گفت: مبنای رهبر انقلاب همواره معنویت و تدین افراد است که در حکم حجت الاسلام سعیدی هم به آن اشاره شده است. ارتقاء سطح معنویت کارکنان، شامل کارکنان کادر و وظیفه در کنار خانواده پرسنل هم یکی دیگر از موارد مورد تاکید است.

وی افزود: فلسفه وجودی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا، هماهنگی در وحدت رویه بوده است و امروز ماموریت آن تغییر یافته و وارد کار سیاست گذاری برای عقیدتی سیاسی ها خواهد شد.

سردار شیرازی ادامه داد: وقتی بحث جابجایی حجت الاسلام صفایی مطرح شد، مقام معظم رهبری فرمودند فکری برای استفاده از ایشان بکنید. حجت الاسلام صفایی از بنیانگذاران کار عقیدتی و امین امام و منصوب رهبر انقلاب بودند.

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا در خصوص تجارب و سوابق حجت الاسلام سعیدی، گفت: اثر بخشی فعالیت های عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با توجه به انتظارات رهبر انقلاب از جمله برنامه های ایشان است.

وی ادامه داد: نظارت بر کار فرهنگی و عقیدتی در نیروهای مسلح از دیگر ماموریت های دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا است. رهبری با میدان دادن به دفتر، انتظارات بیشتری در آینده خواهند داشت.

سردار شیرازی با بیان اینکه در عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با تدبیر رهبر انقلاب مرکز راهبردی فرهنگی ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: اثرگذاری کار فرهنگی در بحث خانواده کارکنان مورد تاکید رهبر انقلاب است چراکه در این زمینه آنگونه که مورد انتظار است کار نشده است.

وی در پایان گفت: البته در کارهای بسیار زیادی موفقیت حاصل شده اما با انتظارات رهبر انقلاب و به تعبیر ایشان کار ده برابری فاصله دارد.