جنگنده های رژیم متجاوز سعودی طی چند نوبت فرودگاه بین المللی صنعاء را به شدت بمباران کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، جنایت های رژیم سعودی در یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا جنگنده های سعودی همچنان به حملات خود در نقاط مختلف یمن ازجمله صنعاء ادامه می دهند.

گفته می شود که فرودگاه بین المللی صنعاء هدف سنگین ترین حملات جنگنده های سعودی قرار گرفته است.

طبق اعلام منابع رسانه ای، فرودگاه بین المللی صنعاء طی چهار نوبت مورد هجوم متجاوزان قرار گرفته است.