دولت کوبا در تصمیمی که می تواند نشانه دیگری از بهبود روابط با آمریکا باشد، محدودیت سفرهای دریایی را برای اتباع خود لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ «گرانما» روزنامه دولتی کوبا دیروز جمعه از لغو محدودیت ورود و خروج اتباع کوبایی به این کشور از طریق دریا خبر داد.

تصمیم اخیر پس از آن اتخاذ شد که خطوط کشتیرانی «کارناوال» که دفتر اصلی آن در «میامی» است اعلام کرد در صورتی به توافق مبنی بر ارائه خدمات مسافرتی به کوبا از آغاز ماه میلادی آینده (می) پایبند خواهد بود که دولت هاوانا هم در مقابل، سیاست های خود را در این زمینه تغییر دهد.

این تصمیم که از نرمش مواضع هاوانا در قبال واشنگتن خبر می دهد، نشانه دیگری از بهبود روابط میان دو کشور تلقی می شود.

به این ترتیب، با اتخاذ تصمیم اخیر از سوی مقامات هاوانا، کشتیرانی کارناوال در روز جمعه اعلام کرد که طبق توافق، برنامه خود را برای ارائه خدمات مسافرتی به طرف کوبایی انجام خواهد داد. این اولین بار در ۵۰ سال گذشته است که یک کشتی آمریکایی اقدام به انتقال مسافر در این مسیر دریایی می کند.