برنامه زوایه امشب، ۲۳ اسفندماه به موضوع آیا وضعیت دانشگاه در ایران مطلوب است؟ با حضور مهدی گلشنی و مجتبی شریعتی می پردازد.

به گزارش پرس شیعه، برنامه زاویه امشب ۲۳ اسفندماه به موضوع آیا وضعیت دانشگاه در ایران مطلوب است؟ می پردازد.

در این برنامه مجتبی شریعتی نیاسر و مهدی گلشنی به عنوان میهمان در این برنامه حضور دارند.

برنامه زاویه کاری است از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهارم سیما که با اجرا و سردبیری عبداله صلواتی عضو هیات علمی دانشگاهشهیدرجائی که چهارشنبه شب ها ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن می رود.