قطر و عراق یادداشت تفاهم تقویت همکاری امنیتی به امضا رساندند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، قطر و عراق یادداشت تفاهم تقویت همکاری امنیتی به امضا رساندند.

سعد بن جاسم الخلیفی از مدیر کل امنیت عمومی قطر و ماهر نجم عبدالحسین معاون وزیر کشور عراق در امور اطلاعات این یادداشت تفاهم را با حضور برخی مسئولان امنیتی به امضا رساندند.

سعد بن جاسم الخلیفی هدف از امضای این یادداشت تفاهم را همکاری امنیتی مشترک و هماهنگی میان دو کشور و تبادل اطلاعات دانست.

به گفته وی این بیشتر زمینه ها از جمله آموزش و تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی، امنیت بنادر و فرودگاههاست.

معاون وزیر کشور عراق نیز این یادداشت تفاهم را افق جدیدی از همکاری امنیتی که به نفع ملتهای دو کشور است، دانست.