رئیس جمهور سوریه در دیدار مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد: آمریکا از طرحهایش برای تجزیه کشورهای منطقه دست برنداشته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از وبگاه ریاست جمهوری سوریه، بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر ادامه مبارزه با تروریستها تاکید کرد.

وی افزود: جنگ ضد تروریسم تا زمانی که سوریه از لوث تروریستها پاکسازی نشود، ادامه خواهد یافت. این جنگ تا زمانی که یک تروریست هم باقی مانده باشده متوقف نخواهد شد.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: در عین حال با سناریوهای هدفمند غرب مقابله خواهد شد. ما به مقابله با این سناریوها که وحدت و حاکمیت کشور ما را هدف قرار داده است مقابله می کنیم.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با فالح فیاض با مشاور امنیت ملی عراق گفت: با وجود دستاوردهای بزرگی که در زمینه جنگ ضد تروریسم در سوریه و عراق به دست آمده است اما آمریکا و همپیمانان و مزدورانش در منطقه از طرحهای خود برای تضعیف و تجزیه کشورهای منطقه از طریق ادامه حمایت مالی و فراهم آوردن پوشش سیاسی برای گروههای تروریستی دست برنداشته اند موضوعی که افزایش و وحدت تلاش ها در برابر این طرحها را طلب می کند تا وحدت کشورها حفظ و ثبات در منطقه برقرار شود.

از سوی دیگر الفیاض نیز نامه ای از حیدر العبادی به اسد داد که در آن بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان دو کشور برادر در همه زمینه ها به ویژه در زمینه های سیاسی و امنیتی در شرایط حساسی که منطقه با آن روبرو است، تاکید شده است.

فرستاده نخست وزیر عراق ابراز اطمینان کرد که ادامه جنگ ضد تروریسم از سوی ملتهای دو کشور به منظور غلبه بر آن و حفظ وحدت و حاکمیت دو کشور، سنگ بنای بازگشت ثبات به کل منطقه است.