رئیس پارلمان عراق امروز اعلام کرد که بحران کنونی عراق بر اثر سلسله مشکلات انباشته شده به وجود آمده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق امروز اظهار داشت: اوضاع سیاسی بحرانی عراق ناشی از سلسله مشکلات انباشته شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: احزاب و جریان های سیاسی نقش بسزایی در ساخت دولت دارند و خطر تداوم بحران ها به نابودی کشور منجر خواهد شد.

رئیس پارلمان عراق در ادامه گفت: بحرانی که عراق دچار آن شد متعلق به یک شخص یا پست مشخص یا پارلمان نیست بلکه بحران دولت یا حکومت است.