منابع لیبیایی از سوء قصد ترویستی به رئیس شورای عالی لیبی هنگام سفر به شهرهای غریان و یفرن خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، منابع لیبیایی اعلام کردند:  عبدالرحمن السویحلی رئیس شورای عالی لیبی و هیات همراهش امروز هدف سوء قصد تروریستی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش؛ وی هنگام بازدید از شهرهای غریان و یفرن در معرض کمین و تیراندازی قرار گرفت که بر اثر آن سه نفر زخمی شدند.

با وجود این، عبدالرحمن السویحلی به بازدید از شهرهای غریان و یفرن ادامه داد.

دفتر رسانه ای رئیس شورای عالی لیبی نیروهای مسلح وابسته به عملیات الکرامه در منطقه ظاهر الجبل را مسئول دانست و اعلام کرد که تیم امنیتی السویحلی با مهاجمان درگیر و آنها را مجبور به فرار کرده اند.