ارتش سوئیس برای مواجهه با پناهجویان که به سمت مرزهای این کشور روانه شدند به حالت آماده باش در آمد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاگس آنسایگر، مقامات دولت سوئیس با اعلام این خبر افزودند: قرار است دو هزار سرباز سوئیسی برای اعزام به مرزهای کوهستانی این کشور به منظور مقابله با موج پناهجویان، آماده انتقال شوند.

یک مقام امنیتی سوئیس در این باره اظهار داشت: اگر اتریش هم اکنون «گذرگاه برنر» را ببندد، آنگاه سوئیس به تنها معبر شمالی اروپا برای ورود پناهجویان تبدیل می شود.

این مقام امنیتی با تاکید بر اینکه تامین امنیت از ملزومات است، گفت: اتریش به دنبال ساخت موانع در امتداد مرز خود با ایتالیا به شدت مورد انتقاد مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفت.

این روزنامه سوئیسی در ادامه آورده است: اعزام سربازان سوئیسی به مرزها در بدترین وضعیت مواجهه با سیل پناهجویان خواهد بود، در بدترین وضعیت برآورد شده که بیش از ۳۰ هزار پناهجو در مدت کوتاهی به مرزهای سوئیس برسند، بهترین وضعیت نیز سرازیر شدن ۱۰ هزار پناهجو در یک ماه پیش بینی می شود.