درس خارج فقه اعتکاف با تدریس آیت‌ الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌الله محسن اراکی روز شنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی و جشنواره اعتکاف، به بررسی اولیه مبانی فقهی اعتکاف، جایگاه اعتکاف در اسلام و رابطه اعتکاف با مسجد پرداخت.

وی در پاسخ به درخواست اعضای شورای مرکزی اعتکاف مبنی بر برگزاری جلسات درس خارج فقه اعتکاف اظهار کرد: فقه الاعتکاف بحث مهمی است. وضعیت فعلی فقه الاعتکاف در حوزه بیشتر پاسخ به سئوالات است و با بحث عمیق فقهی و دارای ساختار تفاوت دارد.

آیت الله اراکی افزود: مباحثی را به عنوان پیش درآمدی بر فقه الاعتکاف، بررسی اولیه مبانی فقهی مربوطه، جایگاه اعتکاف در اسلام و رابطه اعتکاف با مسجد بیان خواهم کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه «و طهّر بیتی للطائفین و العاکفین» گفت: این آیه که خطاب به حضرت ابراهیم است نشان دهنده جایگاه مهم اعتکاف در اسلام است.

قرار است فقه الاعتکاف در چند جلسه درسی به عنوان درس خارج فقه در جمع اعضای ستاد مرکزی و شورای علمی پژوهشی اعتکاف قم تدریس شود.